Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN DE MAGNUSRIJDERS


Oktober 2001. De plaats Schagen ontbeert al enige jaren een ijsclub én ijsbaan. IJsvereniging De Doorlopers is, na het gedwongen vertrek van het rugbyveld aan de Westerweg, in winterslaap gegaan. En niet meer van plan wakker te worden. Coen van de Luytgaarden en Wilbert Korevaar trekken daarom bij de gemeente Schagen aan de bel om een vaste plek voor een natuurijsbaan gerealiseerd te krijgen. Op dat moment kunnen zij niet bevroeden dat zij voor een procedurele Elfstedentocht staan, die uiteindelijk tien jaar in beslag neemt. Het uithoudings- en doorzettingsvermogen van het ijsbestuur wordt onderweg flink getest. Maar aan de finish wachten de bloemen. IJsvereniging De Magnusrijders pronkt sinds november 2011 met een 400-meterbaan en een clubgebouw op een definitieve locatie aan de Snevert. De geschiedenis in een notendop.   

2001: een droomstart


De Magnusrijders ziet een verzoek bij het Schager college ingewilligd voor een tijdelijk gebruik van het grasterrein langs de spoorbaan in Hoep-Noord. Wooncompagnie wil hier een jaar later appartementen bouwen. Het initiatief wordt beloond met een startsubsidie van 5.000 gulden, de baanaanleg is vele malen duurder en voor rekening van de ijsclub. De Magnusrijders beleeft aan De Miede slechts één openingsdag, maar het bestaansrecht is overduidelijk met over de dag bijna 1.000 bezoekers. 

De wederopstanding van het schaatsen in Schagen kost De Magnusrijders ruim 20.000 gulden. Dankzij een geslaagde donateurs- en bedrijvenactie en een dosis zelfwerkzaamheid lukt het de ijsclub om het startjaar zonder verlies af te sluiten.


De Magnusrijders laat - na goedkeuring van de gemeente - in de zomer van 2002 een nieuwe ijsbaan aanleggen in de hoek van de provincialeweg N241 en de Snevert. De grond heeft een agrarische bestemming. De ijsvereniging mag daarom tot 17 september 2007 tijdelijk gebruikmaken van het grasterrein. Het seizoen 2002-2003 verloopt perfect. Verdeeld over drie vorstperiodes kan de baan 10 dagen worden opengesteld. Het publiek stroomt massaal toe, maar is ook kritisch over het ontbreken van nutsvoorzieningen, sanitair, een deugdelijke kleed- en verblijfsruimte en een windsingel. De ijsclub kan echter niet investeren in tijdelijkheid. Er is geen zicht op een definitieve ijsbaan.         

2007: einde vrijstelling, begin nieuwe gedoogperiode


De tijdelijke vrijstelling voor de natuurijsbaan verloopt in september 2007. De gemeente schuift het probleem weer vijf jaar voor zich uit: in 2012 wordt bezien of er ruimte is in de nieuwbouwwijk Nes-Noord. De Magnusrijders beleeft in december 2007 drie openingsdagen, maar verliest in 2008 het geloof in een goede politieke afloop. De ijsclub gaat in winterslaap en blijft in het seizoen 2008-2009 gesloten, ook al vriest het soms dat het kraakt. De inwoners van Schagen beginnen zich te roeren. Met resultaat. De wethouders Jan Bouwes en Hans Heddes zeggen toe zich sterk te maken voor een definitieve 400-meterbaan en een passende, blijvende accommodatie voor De Magnusrijders. 

2011: jubileumjaar en mijlpaal in de geschiedenis!


Het seizoen 2011-2012 vormt een mijlpaal in de historie van De Magnusrijders. De Schager ijsvereniging bestaat 10 jaar en bouwt aan een nieuwe 400 meter-natuurijsbaan én kantine aan de Snevert. Wethouder Jan Bouwes verricht op zaterdag 17 december 2011 in gepaste outfit de officiële opening van de natuurijsbaan, die de naam Nic Veldboerpark krijgt. De Magnusrijders wordt door Koning Winter beloond met 11 dagen ijspret, waarbij een paarduizend schaatsliefhebbers de ijsbaan met een bezoek vereren. De ijsbaan beschikt over verlichting, zodat deze ook 's avonds open kan. Aan de oostkant zorgt een windsingel voor meer luwte.     

2003: de magere jaren


De Magnusrijders bezorgt in maart 2003 een brief bij het Schager gemeentebestuur, met een pleidooi voor een permanente status van de natuurijsbaan. De politiek wil hier niet aan. Alleen de VVD toont zich bij monde van Jan Bouwes een warm voorstander van een definitieve bestemming van de schaatsbaan aan de Snevert. Jaren van politiek gekibbel over wel of geen defintieve status volgen. De winters zitten niet mee. Van 2003 tot 2007 kan er slechts één openingsdag worden genoteerd. De Magnusrijders moet elk jaar de noodkeet aanvoeren en afvoeren (foto). Het Schager college betitelt de ijsbaan als landschappelijk minder gewenst.     

2009-2010: een recordaantal openingsdagen


Met alle neuzen dezelfde kant op en eindelijk zicht op een vaste ijsbaan in Schagen, wordt in het seizoen 2009-2010 een recordaantal openingsdagen genoteerd. Verdeeld over vier vorstperiodes is de natuurijsbaan maar liefst 20 dagen (!) open. De euforie houdt in het seizoen 2010-2011 aan. Vijf vorstperiodes leiden tot 14 openingsdagen. De Schager ijsclub heeft de wind in de zeilen. In juni 2011 gaat de gemeenteraad akkoord met een herziening van het bestemmingsplan. Na tien jaar lobbyen, overleggen en strijden is de weg vrij voor de aanleg van een 400-meterbaan aan de Snevert in Schagen!   

2012-2017: uitbouw van faciliteiten en activiteiten


In het seizoen 2012-2013 kunnen de liefhebbers opnieuw 12 dagen achtereen (in januari 2013) de schaatsen onderbinden. Daarna volgen drie jaargangen zonder noemenswaardige vorst. Het seizoen 2016-2017 is een kwakkelwinter, maar De Magnusrijders slaagt er desondanks in - al is het met vallen en opstaan - 6 dagen open te zijn. Er is de afgelopen jaren gewerkt aan verdere verfraaiing van het complex, er is een nieuwe veegmachine aangeschaft, er zijn in de schaatsloze winters uitjes voor donateurs georganiseerd én er zijn nieuwe activiteiten als de Winterwandeling blijvend op de agenda gekomen.