Donateur worden

Zondag 23 december: Winterwandeling langs vergeten kroegen Schagen

 

IJsvereniging De Magnusrijders houdt op zondag 23 december de jaarlijkse Winterwandeling. Het thema luidt dit jaar: de vergeten kroegen van Schagen. Er is een route van 7 of 16 km, waarbij u onderweg alles te weten komt over het kroegleven van Schagen vanaf 1900. Starten kan tussen 10:00 en 13:00 uur bij de ijskeet aan de Snevert.       


DONATEUR WORDEN VAN DE MAGNUSRIJDERS

IJsvereniging De Magnusrijders draait louter op vrijwilligers en zelfwerkzaamheid. Dat vormt een prima uitgangspunt voor een sportclub die brede steun in de lokale samenleving geniet.


De schaatsvereniging is in belangrijke mate afhankelijk van donateurs. Voor een bedrag van slechts 6 euro (bij machtiging voor een jaarlijkse afschrijving) kan het gehele gezin gedurende het schaatsseizoen gebruikmaken van de 400-meterbaan. De Schager ijsclub is een laagdrempelige sportvoorziening.


Wat we minstens zo belangrijk vinden, is de morele steun die donateurs door hun gift uitstralen. Het signaal dat u als donateur geeft, leggen wij als bestuur uit als onderstreping en aanmoediging van onze activiteiten.Wilt u ook donateur worden? Wij bieden twee mogelijkheden aan:


1. Een machtiging voor een jaarlijkse afschrijving: € 6. Handig én goedkoop.


2. Donateurschap zonder machtiging: € 7,50, door een storting op het bankrek.nr. van De Magnusrijders.


Wilt u zich aanmelden als donateur? Stuur een e-mail naar info@demagnusrijders.nl met uw gegevens (naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer). U kunt daarbij aangeven of u IJsvereniging De Magnusrijders machtigt om een jaarbijdrage van € 6 per gezin af te schrijven. Donateurschap zonder machtiging kost € 7,50. Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrek.nr. NL34 RABO 0311 5036 91 t.n.v. De Magnusrijders in Schagen. De donateurskaart wordt na aanmelding door een van de bestuursleden bij u in de bus gehaald. Of u kunt deze kaart ophalen tijdens een van de openingsdagen op de ijsbaan.


Alvast bedankt voor uw bijdrage! Wij wensen u een aangenaam koude winter toe met veel ijsplezier!

Telefoonnummer ijsclub (tijdens openingstijden): 06 - 29 94 88 83

Volg ons op Facebook

© Alle rechten voorbehouden

IJsvereniging De Magnusrijders